Project Description

واحد ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی زیر مجموعه ای از رشته های وابسته به پزشکی است که هدف از آن تولید ارتوز و پروتز و آموزش بیمار برای استفاده از آنها است. پروتز ها اندام های مصنوعی هستند که برای بیمار ساخته شده و در جای اندام طبیعی از دست رفته گذاشته میشوند.

واحد ارتوپدی فنی کلینیک کوروش

مراحل انجام کار در کلینیک کوروش

  • مراجعه

  • ارزیابی و معاینه

  • انجام ارزیابی های تشخیصی

  • تعیین برنامه درمانی

  • ارائه خدمات درمانی

  • پیگیری بعد از درمان

متخصصان ما در کلینیک کوروش ، اندام مصنوعی بیمار را متناسب با دیگر قسمت های بدن وی ساخته و آن را برای بیمار آماده میکنند.

  خدمات

01 اصلاح ناهنجاری های اسکلتی
02 ساخت اندام مصنوعی (پروتز)
03 حمایت از اعضای ضعیف بدن (ارتوز و بریس)
04 ساخت کفی و کفش طبی
05 درمان چاقی، لاغری و پراشتهایی
06 آموزش استفاده از ارتز و پروتز

  ساعت مراجعه

شنبه تا پنجشنبه 8:00 – 20:00
جمعه ها تعطیل

    ۳۱۳۶۶۴۳۴۴۴-۵(۰)۹۸+

  مکان کلینیک