Project Description

واحد ترمیم زخم

در افراد دیابتی به علت اختلال عروقی و اعصاب محیطی زخم پا ایجاد می شود که اغلب به سادگی به انواع درمان ها پاسخ مناسب نمی دهد. این زخم ها که اغلب از یک تاول یا خراش جزئی شروع می شود، بعلت عدم پاسخ دهی به درمان به مرور بزرگ شده و گاه به علت عفونی شدن و سرایت عفونت به استخوان چاره ای به جز قطع عضو باقی نمی ماند.

واحد ترمیم زخم کلینیک کوروش

نحوه عملکرد لیزرتراپی در تسریع بهبود زخم

  • افزایش ساخت DNA و RNA و پروتئین ها

  • افزایش ساخت کلاژن

  • تشکیل عروق جدید

  • تسریع ایجاد لایه پوششی روی زخم

  • اثر ضد التهاب با اثر روی گلبولهای سفید و ماکروفاژها

  • فعال کردن سیستم ایمنی از طریق اثر روی IgM و IgG و کمپلمانها

  • افزایش گردش خونی و درناژلنفی

  • شیفت سوخت و ساز به سمت هوازی

  • کاهش درد و کم کردن ترشح واسطه های درد که اثر ضد ترمیمی دارند

از جمله درمان های نوین و مطرح در این زمینه لیزرهای درمانی می باشد.

  خدمات

01 درمان تخصصی زخم های دیابتی و …
02 کنترل یبوست، بی اختیاری ادراری
03 آموزش خودمراقبتی زخم
04 مراقبت استومی
05 برگزاری کارگاه های تخصصی زخم

  ساعت مراجعه

شنبه تا پنجشنبه 8:00 – 20:00
جمعه ها تعطیل

    ۳۱۳۶۶۴۳۴۴۴-۵(۰)۹۸+

  مکان کلینیک