زخم پای دیابتی عامل اصلی قطع عضوپا درسراسرجهان است. مطالعات زیادی در زمینه ی زخم پای دیابتی انجام شده است که نشان دهنده ی نقش اصلی شکل گیری بافت گرانول مختل در این زخم های مزمن بوده است. بنابراین، منطقی به نظرمی رسدکه پلاسمای غنی از پلاکت یا همان روش PRP که ممکن است بسیاری از شما عزیزان در مورد آن شنیده باشید بتواند در زمینه ی ترمیم چنین زخم هایی موثر واقع شود تا از این طریق زخم زودتربسته شود و در نهایت قطع پای دیابتی اتفاق نیفتد. آیا با روش PRP آشنا هستید؟ آیا درباره ی نحوه ی درمان زخم پای دیابتی با PRP آشنا هستید؟ ما در تیم پزشکی کلینیک سلامت و دیابت کوروش در این مقاله به ذکر مطالبی در این زمینه برای شما عزیزان پرداخته ایم. لطفا با ما همراه شوید.

بیشتر بدانید : کتاب “مدیریت زخم و استومی” منبعی فارسی برای درمانگران زخم

(PRP (platelet-rich plasma چیست؟

همانطور که پیش تر گفتیم PRP یک روش درمانی با استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت است که در ایران به نام پلاکت درمانی نیز شناخته می شود.

درمان زخم پای دیابتی به روش PRP

برای درمان با استفاده از روش PRP ابتدا از بیمار خون گرفته می شود و با قرار دادن آن در دستگاه سانتریفیوژ ، بخش های مختلف خون را از یکدیگر جدا می کنند و در نهایت خونی به دست می آید که غنی از پلاکت است. پلاکت ها نقش مهمی در ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده دارد.

درمان زخم پای دیابتی با استفاده از روش PRP چگونه می باشد؟

بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، سعیدراثباتاینمهم داشته اند که روش PRPمزیتهای بسیاری برای ترمیم زخم های مزمن دارد.

نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که روند بهبود زخم در این روش بسیار سریع تر انجام شده است و زمان متوسط ترمیم زخم و کاهش حجم آن نیز بسیار کاهش یافته است.

گفته می شودکه در درمان زخم پای دیابتی با استفاده از روش PRP احتمال عوارض ناشی از زخم یا عود مجدد آن پس از بهبودزخم، بسیار کم است، به علاوه در بسیاری از موارد دیده شده است که میزانعوارضجانبی آن نیز کاهشیافته است.

وجود یک روش درمانی جدید که نتایج معجزه آسایی به همراه داشته باشد می تواند نقش به سزایی در روند کار پزشکان برای درمان زخم و نیز روند بهبود زخم و در نتیجه شرایط روحی و جسمی بیمار به همراه داشته باشد.

زخم پا، یکی از عمده ترین عوارض دیابت است که عدم رسیدگی به موقع به آن عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. از بین روشهای مختلف برای دستیابی به بهبود زخم، استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت، که سرشار از فاکتورهای رشد متعدد و سایتوکین ها است و ممکن است شباهت هایی با روند طبیعی ترمیم زخم داشته باشد، رواج بیشتری پیدا کرده است.

درمان زخم پای دیابتی به روش PRP

یک بررسی سیستماتیک که به روش متاآنالیز برای ارزیابی میزان ایمنی و اثربخشی بالینی پلاسمای غنی از پلاکت برای درمان زخم پای دیابتی درمقایسه با روش های درمانی استاندارد یا هرروش درمانی جایگزین دیگر انجام شده است، نتایج شگفت انگیزی را در فرایند بهبود و ترمیم زخم پای دیابتی نشان داده است.

در درمان زخم پای دیابتی با استفاده از روش PRP ، پس از آنکه خون از بیمار گزفته شد و آماده سازی شد، محلول به دست آمده به ناحیه ی آسیب دیده تزریق می شود و پس از آزاد شدن فاکتورهای رشد از پلاکت غنی شده، بازسازی زخم به این ترتیب انجام می شود که :

  • فاکتورهای رشد به تحریک کلاژن می پردازد.
  • فاکتورهای رشد آزاد شده از پلاکت باعث تشکیل مجدد عورق خونی می شود.
  • این فاکتورهای رشد به علاوه باعث تقسیم مجدد سلولی و بازسازی سلول ها می شود.

به این ترتیب می تواندرمان زخم پای دیابتی با استفاده از روش PRPرا جز موثرترین روش های درمانی دانست که نتایج بسیار رضایت بخشی از آن در بیماران دیابتی مبتلا به زخم پا، مشاهده شده است.

از توجه و همراهی شما گرامیان تا پایان این مقاله بسیار ممنون و سپاسگزاریم.