پزشکان کلینیک

دکتر محمد حسینیمشاوره و درمان دیابت

PGD لیزرتراپی، روش های نوین درمان زخم

دکتر مژگان دادخواهمشاوره و درمان دیابت

دیابت نوع ۲

دکتر محمدرضا غلامیپزشک دیابت و مشاوره

مشاوره و درمان بیماری دیابت نوع ۲

دکتر مسیح جهانبخشدارای دانشنامه عالی تخصص جراح عمومی

عضو انجمن جراحان لیزرایران

دکتر محمدعلی شاه‌نظریدارای دانشنامه عالی تخصص جراح عمومی

عضو انجمن جراحان لیزرایران

دکتر محمدحسین کجبافمتخصص داخلی

تشخیص و درمان

دکتر نیلوفر خواجه‌پورمشاور پوست، مو و زیبایی

صدیقه آقاییکارشناس تخصصی زخم و استومی با مدرک بین المللی

دکتر نوشین پارساگوهرپزشک لنف ادم

کنترل دیابت

آرسام خسروانیمشاور تغذیه و رژیم درمانی

علی فریدیمشاور فعالیت بدنی و حرکات اصلاحی

منیر هاشمی

پرستار دیابت

کنترل دیابت

آمنه نکویی

رژیم پرستار دیابت

کنترل دیابت

ناهید قاسمی

پرستار دیابت

کنترل دیابت

خانم مرادمند

پرستار دیابت

کنترل دیابت

مسعود امینیمشاور تغذیه ورژیم درمانی

خانم دکتر کیانجوتشخیص و درمان

خانم دکتر شاه زیدیتشخیص و درمان

خانم استیکیکارشناس ارشد حرکات اصلاحی

تشخیص و درمان

خانم صادقی

پرستار دیابت

کنترل دیابت

خانم اشرف

پرستار دیابت

کنترل دیابت

دکتر شیوا طاهریمتخصص داخلی تشخیص و درمان

متخصص داخلی