هدف ما ارتقای کیفیت

ارتقای کیفیت مراقبت بیماران از طریق تعیین حداقل استاندارد بهداشتی درمانی و تامین امکانات مورد نیاز

منشور حقوق بیمار

کلینیک سلامت و دیابت کوروش در راستای تحقق اهداف انسان دوستانه ی خود با توجه به کیفیت برتر خدمات ارائه شده توسط پزشکان و متخصصان مجرب و متعهد، ارزش مداری و احترام متقابل از سوی خدمت گزاران و مراجعین را سرلوحه ی کار خود قرار داده و تاکنون توانسته است رضایت بسیاری از بیماران و مراجعین محترم را به خود جلب نماید.

واحد لیزرتراپی کلینیک کوروش
 • این حق بیمار است که در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت‌های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار شود. این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.

 • بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود آگاه شود.

 • این حق بیمار است که از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.

 • بیمار حق دارد بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می‌تواند دسترسی داشته باشد.

 • بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از همکاری تمامی ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.

 • هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی مورد معاینه، آموزش و درمان و یا بستری قرار گیرد. این بدان معناست که هر گونه مداخله باید تنها و در حضور افرادی که به طور مستقیم در مراقبت و درمان وی نقش دارند، صورت گیرد.

 • بیمار حق دارد اطلاعات کامل درباره نوع بیماری خود، درمان و پیش آگاهی از پزشک معالج خود دریافت کند. این توضیحات باید به بیانی که برای بیمار قابل فهم باشد، مطرح شود. وقتی دادن چنین توضیحاتی به بیمار از نظرپزشکی صحیح نیست، اطلاعات فوق باید در اختیار شخص مناسبی که از طرف بیمار معرفی شده است، گذاشته شود.

 • هنگامی که راه‌های درمان دیگری وجود دارد یا وقتی بیمار اطلاعاتی در رابطه با سایر روش‌های درمان درخواست کند، این اطلاعات باید به زبان ساده و قابل فهم در اختیار وی گذاشته شود.

 • بیمار حق دارد نام اشخاصی که مسئول تشخیص یا درمان وی هستند را بداند. از هویت و تخصیص کلیه افراد ارائه دهنده خدمات پزشکی و بهداشتی مطلع شود.

 • بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مرکز درمانی نسبت به ارزیابی وضعیت بیمار و ارائه مراقبت از وی و یا ارجاع بیمار به سایر مراکز درمانی با توجه به فوریت امر اقدام کند.

 • بیمار حق دارد از قوانین و مقررات جاری مرکز درمانی که در مورد وی مصداق دارد، مطلع شود.

 • بیمار به طور قانونی حق دارد، در تمامی تصمیم‌گیری‌های مربوط به مراقبت بهداشتی و درمانی خود مشارکت آگاهانه داشته باشد.

 • کارکنان مراکز درمانی باید نحوه مراقبت از خود را به بیماران آموزش دهند تا آن‌ها بتوانند از نیازهای اساسی خود مطلع شوند و به سطح مطلوبی از سلامتی دست یابند.

 • بیمار حق دارد از کلیه حقوق خود در تمام مراحل مراقبت اطلاع حاصل نماید.

 • بیمار حق دارد صورتحساب کامل خدماتی را که در مراکز درمانی دریافت کرده است، صرف نظر از منبع پرداخت کننده آن، بررسی کند و در مورد آن توضیح بخواهد.

 • بیمار حق دارد حریم شخصی وی، از نظر شخصی و اطلاعاتی، در ارتباط با کارکنان مرکز درمانی ، پزشکان دیگر (به غیر از پزشک معالج)، متخصصین، پرستاران و دیگر بیماران رعایت شود. در حین اجرای برنامه مراقبت پزشکی، باید حریم شخص بیمار رعایت گردد. گفتگو درباره مشاوره، معاینه و معالجه بیمار باید محرمانه باشد و با احتیاط کامل انجام شود.

 • کلیه اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیمار به جز در موارد قانونی یا درخواست شرکت‌های بیمه باید محرمانه بماند. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به ارتباط بیمار و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، به صورت کتبی یا شفاهی، باید محرمانه بماند.

 • حق محرمانه بودن و محافظت از اطلاعات مدارک پزشکی بیمار باید به هنگام پردازش اطلاعات و تبدیل آن‌ها به اشکال الکترونیکی رعایت گردد.

 • بیمار به طور قانونی حق دارد توضیحات واضح و مختصری درباره درمان‌های پیشنهادی به زبان ساده دریافت کند. این توضیحات شامل عوارض درمان، مشکلاتی که معمولاً پس از بهبودی پیش می‌آید و میزان احتمال موفقیت روش درمانی است. به بیمار باید اطمینان داده شود که بدون رضایت آگاهانه، او تحت هیچ درمانی قرار نخواهد گرفت.

 • در حین اجرای برنامه مراقبت پزشکی باید حریم شخصی بیمار رعایت گردد. افرادی که به طور مستقیم درگیر مراقبت از بیمار هستند، برای حضور در هنگام مصاحبه و معاینه باید از بیمار اجازه بگیرند.

 • هر بیمار حق دارد درباره مسائل مربوط به خود آزادانه تصمیم بگیرد، پزشک موظف است بیمار را از عواقب تصمیمش مطلع سازد.

 • هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می‌شود، اعتراض و شکایت نماید. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود.

 • هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تأخیر افتاده آگاهی کسب نماید.

راه های ارتباطی

 • ۰۳۱.۳۶۶۴۳۴۴۴

 • kouroshhealth.com

 • اصفهان، خیابان شیخ صدوق، خیابان شیخ مفید، نبش کوچه 5

ساعات مراجعه به کلینیک

شنبه تا چهارشنبه 20:30 – 8:30
پنجشنبه 13:00 – 8:30

به روز باشید…