نظرسنجی

هدف ما ارائه کیفیت برتر

خوشبختانه با توجه به نتایج نظرسنجی های مختلف تاکنون رضایت بسیار مطلوب شما را تامین نموده ایم.

فرم نظرسنجی از مراجعه کنندگان

گرامیان، فرم نظر‌سنجی با هدف ارج نهادن به نظرات ارزشمند شما و همچنین بهبود خدمات ارائه شده از سوی کلینیک سلامت و دیابت کوروش تهیه شده است، لطفا با تکمیل فرم ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود بهره‌مند سازید.

پرسشنامه

کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی
کاملا راضیراضیناراضیکاملا ناراضی

اشتراک گذاری :

ساعت مراجعه

آدرس

نیاز به کمک دارید؟

جهت ارتباط با ما لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید.