خانم اله دادیان کارشناس ارشد مشاوره بالینی

کلاس آموزشی استرس و دیابت 24 آذرماه 98 کلاس آموزشی استرس و دیابت 24 آذرماه 98

دبیرستان امام صادق
به مناسبت هفته دیابت

همایش اصلاح الگوی زندگی 23 آبان 98 همایش اصلاح الگوی زندگی 23 آبان 98 همایش اصلاح الگوی زندگی 23 آبان 98

مشاوره فعالیت بدنی و حرکات اصلاحی

کلاس اموزشی ورزش و دیابت کلاس اموزشی ورزش و دیابت کلاس اموزشی ورزش و دیابت